Facebook

Oudercommissie

Hierbij presenteren wij u onze oudercommissie!

Oudercommissie klik op de naam voor meer info.

Voorzitster:          Andrea Bats

Notulist:               Femke van den Berg

Algemeen lid:       Judit Wiersma

    Arnout Wortel

    Mike Tesselaar

 

Kinderopvang Hollands Kroon heeft een eigen oudercommissie, waarin ouders van het kinderdagverblijf, Peuterschool en BSO zitting hebben. De oudercommissie is belangrijk voor de kinderopvang omdat het dient als klankbord voor het beleid.

 

De oudercommissie van Kinderopvang Hollands Kroon stelt zich ten doel

  • de gemeenschappelijke belangen van kinderen en ouders zo goed mogelijk te vertegenwoordigen
  • invloed uit te oefenen op het beleid van het kinderdagverblijf
  • advies te geven over kwaliteitsaspecten waaronder voedingsaangelegenheden en pedagogisch beleid
  • invloed uit te oefenen op het gebied van gezondheid en veiligheidsbeleid
  • advies te geven over spel- en ontwikkelingsactiviteiten
  • de communicatie te bevorderen tussen ouders en personeel van de kinderopvang
  • de communicatie tussen ouders onderling te bevorderen

Regelement oudercommissie