Facebook

Aanmelden Buitenschoolse Opvang

> Klik hier voor de inschrijfvoorwaarden...

Gegevens zoon of dochter

Gegevens ouder(s) en of verzorger(s)

Ouder / verzorger 1 Ouder / verzorger 2
Voorletters
Voornaam
Voorvoegsel
Achternaam
Geboortedatum
Adres kopieren van kind
Straat en huisnummer
Postcode
Woonplaats
Burger Service Nummer
Telefoonnummer
Mobiel telefoonnummer
E-mailadres
Burgerlijke staat
Nationaliteit
Naam werkgever
Beroep
Telefoon werk
IBAN
Rekeninghouder

Gezinssamenstelling

Telefoon bij bijzonderheden

Naar welke school gaat uw kind

Begin- en eindtijden school

Dag Van Tot
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Opvang tijdens schoolperiode

Dag Van Tot
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Opvang tijdens schoolvakantie

Dag Van Tot
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Overig

Aanmelden