Facebook

Aanmelden Kinderdagverblijf, Peuterschool

> Klik hier voor de inschrijfvoorwaarden...

Gegevens zoon of dochter

Ja Nee

Indien uw kind nog niet is geboren, ga verder naar: "Gegevens ouder(s) en of verzorger(s)".

Gegevens ouder(s) en of verzorger(s)

Ouder / verzorger 1 Ouder / verzorger 2
Voorletters
Voornaam
Voorvoegsel
Achternaam
Geboortedatum
Adres kopieren van kind
Straat en huisnummer
Postcode
Woonplaats
Burger Service Nummer
Telefoonnummer
Mobiel telefoonnummer
E-mailadres
Burgerlijke staat
Nationaliteit
Naam werkgever
Beroep
Telefoon werk
IBAN
Rekeninghouder

Gezinssamenstelling

Telefoon bij bijzonderheden en noodopvang

Opvang nodig op

Dag Van Tot
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Aanmelden


Kinderdagverblijf
Peuterschool