Facebook

Aanmelden Tussenschoolse Opvang

> klik hier voor informatie over de tussenschoolse opvang op de H. Henricus school..

Gegevens kinderen

Gegevens ouder(s) en of verzorger(s)

Ouder / verzorger 1 Ouder / verzorger 2
Voorletters
Voornaam
Voorvoegsel
Achternaam
Adres gelijk aan ouder 1
Straat en huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Mobiel telefoonnummer
E-mailadres

Telefoon bij bijzonderheden en noodopvang

Opvang op welke dagen

Automatische incasso

Aanvragen